Rezultati enoletnega preizkušanja pripravkov za zatiranje kapusovih bolhačev

Raziskovalci z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo so uspešno preizkusili različne metode z nizkim tveganjem za varstvo zelja pred kapusovimi bolhači. Čeprav so najmanjšo poškodovanost zelja od kapusovih bolhačev dosegli s standardnim insekticidom Karate Zeon 5 CS, je potrebno iskati alternative, saj bo verjetno v naslednjih letih to sredstvo izgubilo dovoljenje za uporabo. Pozitiven vpliv na zmanjšanje populacije bolhačev so dosegli z uporabo lesnega pepela in sredstva CutiSan, ki bi lahko bila v prihodnje dobra alternativa kemičnim pripravkom. Dobro učinkovitost je izkazoval tudi pripravek Laser plus, ki pa je sedaj registriran za uporabo na zelju le za zatiranje cvetličnega resarja in sovke. Glede na ugotovljeno učinkovitost bi bilo smiselno razširiti uporabo insekticida Laser plus na glavnatemu zelju tudi za zatiranje kapusovih bolhačev. V bodoče bo potrebno več pozornosti nameniti različnim kombinacijam biostimulatov, ki lahko uspešno zmanjšujejo poškodbe od bolhačev na zelju na način, da pospešujejo rast in splošno odpornost rastlin.

Podrobnosti o izvedbi in rezultatih poskusa najdete na tej povezavi.