Izšel je priročnik Pogoste bolezni in škodljivci rastlin

Ob obeleževanju Mednarodnega leta zravja rastlin smo pripravili knjižico, ki vam bo v pomoč pri prepoznavanju pogostih bolezni in škodljivcev  pri poljščinah, zelenjadnicah, sadju in vinski trti. Priročnik ponuja tudi praktične nasvete o tem, kako obvarovati rastline pred napadom škodljivih organizmov, kako ukrepati ob pojavu škodljivcev in zmanjšati možnost nastanka bolezni rastlin.

Priročnik je dostopen pod zavihkom Publikacije.