Izšla je publikacija Rezultati posebnega preizkušanja hibridov koruze za zrnje in silažo v letu 2017

V publikaciji avtorjev dr. Aleša Kolmaniča in Andreja Zemljiča so zbrani podatki posebnega preizkušanja hibridov koruze za zrnje in silažo v letu 2017. V Sloveniji imamo že vrsto let vpeljan sistem preskušanja sort kmetijskih rastlin, med njimi tudi koruznih hibridov, ki omogoča preverjanje njihovih gospodarsko pomembnih lastnosti. Stalno preverjanje lastnosti hibridov temelji na rezultatih natančnih poskusov. Te opravljamo na šestih poskusnih mestih, z različnimi talnimi in podnebnimi značilnostmi. Na podlagi večletnih rezultatov lahko ocenimo vse gospodarske lastnosti hibridov koruze, med katerimi so najbolj pomembne višina, kakovost in stabilnost pridelka, dolžina rastne dobe, odpornost proti lomu in poleganju rastlin, odpornost proti najbolj pogostim boleznim in škodljivcem ter proti različnim stresom med rastjo in razvojem koruze.

Rezultati posebnega preizkusanja sort v letu 2017