Izšla je publikacija Zdravju in okolju prijazne metode varstva rastlin

Obsežna publikacija obravnava metode varstva rastlin z nizkim tveganjem, to je FFS, katerih aktivna učinkovina so živi mikroorganizmi (bakterije, glive in virusi), makrobiotične agense, kamor sodijo agronomsko koristne žuželke, pršice in ogorčice (biotično varstvo), FFS na osnovi biokemikalij, rastlinskih izvlečkov, feromonov in osnovnih snovi ter tehnološke ukrepe za varstvo rastlin, ki vključujejo tudi nekemično zatiranje plevelov.

Knjiga je nastala v sodelovanju več kot 30-ih soavtorjev.

E-knjiga je na voljo na povezavi: https://www.ivr.si/publikacije/.