Mednarodno leto zdravja rastlin 2020

IYPH2020_Logo_Horizontal__SL

Leto 2020 je Organizacija združenih narodov razglasila za Mednarodno leto zdravja rastlin. Z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo okolje in biotsko raznovrstnost, prispevamo k prehranski varnosti ter zmanjšujemo učinke klimatskih sprememb.

Ključna sporočila Mednarodnega leta zdravja rastlin 2020


  • Tvegano je prenašati rastline in rastlinske proizvode iz drugih delov sveta, saj se tako lahko širijo rastlinske bolezni in škodljivci.
  • Trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi naj bo varno brez postavljanja nepotrebnih ovir.
  • Z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo tudi biološko pestrost.
  • Z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo okolje.
  • Podpirajmo zdravje rastlin ter vlagajmo v razvoj in raziskave na tem področju.
  • Zdrave rastline so ključnega pomena za zmanjševanje lakote in doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
  • Okrepimo spremljanja na navzočnost rastlinskih bolezni in škodljivcev, da lahko hitro z ukrepi zaščitimo rastline in njihovo zdravje.

V Sloveniji bo Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s pooblaščenimi inštitucijami tekom celotnega leta 2020 organizirala aktivnosti, povezane s sporočili Mednarodnega leta zdravja rastlin.

Več o mednarodnem letu zdravja rastlin in povezanih aktivnostih v svetu lahko najdete na:

http://www.fao.org/plant-health-2020/home/en/