Nova metoda za razlikovanje znakov suše in napada z ogorčicami pri paradižnikih s pomočjo hiperspektralnega slikanja

Raziskovalci iz Oddelka za varstvo rastlin so razvili metodo za določanje vira sušnega stresa pri paradižnikih z uporabo hiperspektralnega slikanja. Znanstveno izvirni članek je objavljen v prestižni reviji Sensory and actuators B-chemical in je dostopen na tem naslovu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400518312267

Poudarki raziskave:

  • Odkrivanje in ločevanje vira rastlinskega stresa z uporabo hiperspektralnega slikanja.
  • Napad ogorčic lahko zanesljivo ločimo od pomanjkanja vode.
  • Abiotska suša je privedla do najbolj očitnih razlik v svetlobnem spektru.
  • Določitev napada ogorčic je možna s specifičnimi spektralnimi regijami.
  • Zanesljiva določitev infestacij ogorčic tudi v zgodnjih fazah napada.

Referenca:
SUSIČ, Nik, ŽIBRAT, Uroš, ŠIRCA, Saša, STRAJNAR, Polona, RAZINGER, Jaka, KNAPIČ, Matej, VONČINA, Andrej, UREK, Gregor, GERIČ STARE, Barbara. Discrimination between abiotic and biotic drought stress in tomatoes using hyperspectral imaging. Sensors and actuators. B, Chemical, ISSN 0925-4005. [Print ed.], 2018, vol. , str. [1-31], doi: 10.1016/j.snb.2018.06.121. [COBISS.SI-ID 5547880]

Grafični povzetek

Graphical abstract_spletna stran