Nove prakse za blaženje abiotskega in biotskega stresa koruze v luči klimatskih sprememb

Vabimo vas na predstavitev rezultatov projekta L4-1840 Nove prakse za blaženje abiotskega in biotskega stresa koruze v luči klimatskih sprememb. Dogodek bo potekal 27. oktobra 2022 od 9. ure na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Hacquetova ul. 17 v Ljubljani.

Program dogodka