Smernice IVR

V okviru aktivnosti nacionalnega akcijskega plana za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev, se postopoma pripravljajo smernice varstva za posamezne kulture. V prvih dveh letih so na voljo smernice integriranega varstva v pridelavi: