Akcija ozaveščanja o tveganjih ob vnosu rastlin v Evropsko unijo

Slovenija se pridružuje vseevropski akciji za dvig ozaveščenosti mednarodnih potnikov o tveganjih, do katerih prihaja, če v osebni prtljagi prinašajo žive rastline ali njihove proizvode v Evropsko unijo.

Cilj akcije je preprečevati širjenje novih rastlinskih bolezni in škodljivcev preko rastlin, vključno s semeni, svežo zelenjavo in drugimi plodovi, cvetjem, kot tudi z zemljo in rastlinskimi proizvodi (npr. neobdelan les).

V Sloveniji akcijo koordinira Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v sodelovanju z Evropsko organizacijo za varstvo rastlin in nacionalno informacijsko točko Agencije za varnost hrane.

Več na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin