OBVESTILO SADJARJEM PRED SPOMLADANSKO POZEBO

Sadjarje  obveščamo, da je po navedbah Agencije RS za okolje za začetek prihodnjega tedna napovedana možnost jutranjih pozebnih temperatur, kar lahko prinese pozebo cvetov oz. rodnega nastavka.

Predvideva se, da so jablane v teh toplih dneh napredovale do fenološke faze, ko bo velika možnost pozebe rodnega nastavka v primeru napovedanih jutranjih temperatur (pribl. -4 st. C).

Sadjarji lahko vse aktualne informacije oz. tehnološka navodila za varstvo sadovnjakov pred spomladansko pozebo najdete na spodnji povezavi:

http://kgzlj-dnn8.kividev.si/Portals/1/Splet%202018/Tehnoloska%20navodila%20za%20zascito%20pred%20spomladansko%20pozebo%20v%20sadjarstvu_KONCNA%20-.pdf

Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani Javne službe v sadjarstvu.

https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/publikacije/obvestila/pozeba-2020/