Opazovalno napovedovalna služba

Aktualna obvestila za varstvo rastlin – Kmetijski inštitut Slovenije

9.11. Varstvo sadnega drevja v času odpadanja listja 12.8. Orehi - zatiranje orehove muhe 2.8. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in drugimi skladiščnimi boleznimi 26.7. Češnje in višnje - češnjeva listna pegavost in listna luknjičavost koščičarjev 26.7. Pečkarji - varstvo pred škrlupom; zatiranje jabolčnega zavijača 19.7. Pečkarji - varstvo pred škrlupom; zatiranje jabolčnega zavijača 5.7. Orehi - varstvo pred orehovo muho 5.7. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko; zatiranje jabolčnega zavijača 28.6. Zatiranje marmorirane smrdljivke na sadnem drevju in jagodičju 28.6. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko; zatiranje jabolčnega zavijača 21.6. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko; zatiranje jabolčnega zavijača 14.6. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko; zatiranje jabolčnega zavijača 7.6. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko; zatiranje jabolčnega zavijača 7.6. Češnje in višnje - varstvo pred sadno gnilobo; zatiranje češnjeve muhe in plodove vinske mušice 4.6. Pečkarji - zatiranje jabolčnega zavijača 31.5. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko 24.5. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko; zatiranje krvave uši in drugih škodljivcev 17.5. Pečkarji - varstvo pred hruševim ožigon 17.5. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko; zatiranje krvave uši 11.5. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko; zatiranje jabolčne grizlice 10.5. Koščičarji - varstvo pred listnimi boleznimi; zatiranje listnih uši 3.5. Ameriške borovnice - varstvo pred monilijo 3.5. Koščičarji - zatiranje listnih uši in češpljeve grizlice 3.5. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in peplovko, zatiranje grizlic listnih uši 12.4. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in peplovko, zatiranje grizlic listnih uši 12.4. Varstvo sadnih vrst po pozebi 6.4. Orehi-varstvo pred bakterijskimi boleznimi 6.4. Koščičarji - varstvo pred cvetno monilijo, češpljeva grizlica 6.4. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in peplovko, zatiranje grizlic listnih uši 29.3. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in škodljivci 29.3. Breskve in nektarine - varstvo pred breskovo kodravostjo ter cvetno monilijo 29.3. Češnje in višnje - varstvo pred cvetno monilijo 29.3. Varstvo jagod 22.3. Pečkarji - varstvo pred škrlupom; zatiranje ameriškega kaparja in hruševe bolšice 22.3. Breskve in nektarine - varstvo pred breskovo kodravostjo in cvetno monilijo 22.3. Ameriške borovnice - varstvo pred monilijo 15.3. Varstvo pečkarjev 15.3. Varstvo koščičarjev 8.3. Predspomladansko varstvo jablan in hrušk; zatiranje jablanovega cvetožerja 8.3. Varstvo koščičarjev v fazi brstenja; varstvo marelic pred cvetno monilijo 1.3. Nasveti za predspomladansko varstvo sadnega drevja in jagodičja 1.3. Varstvo breskev, nektarin in marelic 1.3. Zatiranje češpljevega kaparja na ameriških borovnicah 1.3. Varstvo hrušk pred hruševo bolšico 1.3. Varstvo jagod po čiščenju

O opazovalno napovedovalni službi

V okviru Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je vzpostavljena opazovalno napovedovalna služba, ki deluje na:

Osnovne naloge službe so:

  • Spremljanje razvoja in pojava gospodarsko škodljivih organizmov na jablanah, hruškah, vinski trti, krompirju, žitih, nekaterih vrtninah. Prav tako služba spremlja razvoj kmetijskih rastlin.
  • Zbiranje vremenskih podatkov in vzdrževanje mreže agrometeoroloških postaj.
  • Napovedovanje pojava bolezni in škodljivcev na osnovi meteoroloških, bioloških in drugih podatkov ter določanje rokov in načinov za njihovo zatiranje.

Eden od namenov Opazovalno napovedovalne dejavnosti je tudi usmerjanje pridelovalcev, da bi pri obvladovanju bolezni in škodljivcev v nasadih in posevkih čim bolj sledili principom integriranega varstva rastlin. Usmerjamo jih k izvajanju preventivnih ukrepov in kjer je mogoče, jim priporočamo izvajanje nekemičnih ukrepov varstva pred ŠO. Pridelovalce spodbujamo tudi k rednemu pregledovanju svojih nasadov/posevkov zaradi spremljanja razvoja škodljivih organizmov in ukrepanja na podlagi ocene stanja v nasadih, ob upoštevanju pragov škodljivosti, kjer so na voljo ter vremenskih razmer in drugih dejavnikov. FFS morajo biti uporabljeni čim bolj ciljano in v najnujnejšem obsegu.

Poleg spremljanja pojava škodljivih organizmov v naravi, si strokovnjaki pomagajo z modelnimi napovedmi za pojav, ki praviloma temeljijo na meteoroloških parametrih, saj je pojav škodljivih organizmov v tesni povezavi z vremenskimi razmerami. Na agrometeorološkem portalu sta pridelovalcem jabolk na voljo modula za napoved in spremljanje jabolčnega zavijača ter jablanovega škrlupa. Za pridelovalce čebule se preizkuša in adaptira več modelov za napoved čebulne plesni.