Opazovalno napovedovalna služba

Aktualna obvestila za varstvo rastlin – Kmetijski inštitut Slovenije

12.8. Varstvo češenj in višenj pred luknjičavostjo in listno pegavostjo 12.8. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in skladiščnimi boleznimi; zatiranje jabolčnega zavijača in pršic 1.8. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in skladiščnimi boleznimi; zatiranje jabolčnega zavijača in pršic 21.7. Orehi - Zatiranje orehove muhe 18.7. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in drugimi boleznimi listja; zatiranje jabolčnega zavijača 5.7. Orehi - Zatiranje orehove muhe 5.7. Varstvo koščičarjev 5.7. Jagodičje - zatiranje plodove vinske mušice 5.7. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko, zatiranje jabolčnega zavijača 28.6. Jagodičje - zatiranje plodove vinske mušice 28.6. Breskve in nektarine - varstvo pred navadno sadno gnilobo in plodovo vinsko mušico 28.6. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko, zatiranje jabolčnega zavijača 6.6. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko, zatiranje jabolčnega zavijača 30.5. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko, zatiranje jabolčnega zavijača in krvave uši 24.5. Češnje in višnje - zatiranje češnjeve muhe, plodove vinske mušice in črne češnjeve uši 18.5. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko, zatiranje jabolčnega zavijača in krvave uši 4.5. Pečkarji - varstvo pred škrlupom in pepelovko, zatiranje škodljivcev 26.4. Koščičarji - zatiranje škodljivcev in glivičnih bolezni na listih 21.4. Ameriške borovnice - monilija borovnic 21.4. Jagode - siva plesen 19.4. Orehi - orehova listna pegavost in druge bolezni 19.4. Pečkarji- varstvo pred škrlupom in pepelovko, zatiranje listnih uši in jabolčnega zavijača 11.4. Pečkarji- varstvo pred škrlupom in pepelovko, zatiranje listnih uši in jabolčnega zavijača 4.4. Ameriške borovnice - monilija borovnic 4.4. Koščičarji - cvetna monilija 4.4. Pečkarji- varstvo pred škrlupom in škodljivimi žuželkami 28.3. Varstvo pečkarjev 28.3. Varstvo koščičarjev 14.3. Varstvo ameriških borovnic 4.3. Varstvo breskev, nektarin in marelic 4.3. Varstvo jagod po čiščenju

O opazovalno napovedovalni službi

V okviru Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je vzpostavljena opazovalno napovedovalna služba, ki deluje na:

Osnovne naloge službe so:

  • Spremljanje razvoja in pojava gospodarsko škodljivih organizmov na jablanah, hruškah, vinski trti, krompirju, žitih, nekaterih vrtninah. Prav tako služba spremlja razvoj kmetijskih rastlin.
  • Zbiranje vremenskih podatkov in vzdrževanje mreže agrometeoroloških postaj.
  • Napovedovanje pojava bolezni in škodljivcev na osnovi meteoroloških, bioloških in drugih podatkov ter določanje rokov in načinov za njihovo zatiranje.

Eden od namenov Opazovalno napovedovalne dejavnosti je tudi usmerjanje pridelovalcev, da bi pri obvladovanju bolezni in škodljivcev v nasadih in posevkih čim bolj sledili principom integriranega varstva rastlin. Usmerjamo jih k izvajanju preventivnih ukrepov in kjer je mogoče, jim priporočamo izvajanje nekemičnih ukrepov varstva pred ŠO. Pridelovalce spodbujamo tudi k rednemu pregledovanju svojih nasadov/posevkov zaradi spremljanja razvoja škodljivih organizmov in ukrepanja na podlagi ocene stanja v nasadih, ob upoštevanju pragov škodljivosti, kjer so na voljo ter vremenskih razmer in drugih dejavnikov. FFS morajo biti uporabljeni čim bolj ciljano in v najnujnejšem obsegu.

Poleg spremljanja pojava škodljivih organizmov v naravi, si strokovnjaki pomagajo z modelnimi napovedmi za pojav, ki praviloma temeljijo na meteoroloških parametrih, saj je pojav škodljivih organizmov v tesni povezavi z vremenskimi razmerami. Na agrometeorološkem portalu sta pridelovalcem jabolk na voljo modula za napoved in spremljanje jabolčnega zavijača ter jablanovega škrlupa. Za pridelovalce čebule se preizkuša in adaptira več modelov za napoved čebulne plesni.