Muhe goseničarke - Tachinidae (Diptera, Oestroidea)

Špela Modic in Jaka Razinger; december 2020

Odasli osebki muhe goseničarke so podobni hišni muhi. Veliki so 7,5  mm, imajo belo glavo ter belkasto oprsje s 4 črnimi trakovi. Živijo po vsem svetu in mnogo vrst je razširjenih tudi v Sloveniji. Njihove ličinke parazitirajo gosenice, ličinke listnih os, ličinke hroščev in stenic ter drugih členonožcev. Odrasli osebki se hranijo z medičino in so pomembni opraševalce rastlin. Večina samic goseničark svojih jajčec ne odloži neposredno v telo gosenic, temveč jih izležejo na njihovo površino ali na liste rastlin, ki jih gosenice objedajo. Na tak način gosenica poje jajčeca, iz katerih se nato v njenem prebavnem traktu razvijejo ličinke. Sprva se ličinke hranijo z manj vitalnimi notranjimi organi gosenice, v zadnjem stadiju razvoja pa gostitelja pokončajo in se pregrizejo na prosto. Zabubijo se v zemlji, kjer tudi prezimijo. Spomladi se izležejo odrasle muhe, ki nadaljujejo razvojni krog. Ker parazitirajo kmetijske škodljivce, veljajo v splošnem za koristne organizme nekatere vrste pa so obravnavane kot škodljivci, saj lahko parazitirajo gojene žuželke, kot so sviloprejke.

Compsilura concinnata (Meigen) (Diptera: Tachinidae)

je domorodna vrsta endoparazitoida v Evropi, ki so jo leta 1906 vnesli v Severno Ameriko z namenom zatiranja dveh invazivnih gozdarskih vrst škodljivcev: gobarja (Lymantria dispar L.) in zlatnice oziroma zlatoritke (Euproctis chrysorrhoea) (Elkinton in Boettner, 2012). Vrsta je ekstremen generalist, ki parazitira več kot 200 vrst gosenic metuljev (Lepidoptera) in rastlinskih os (Symphyta) (Arnaud, 1978).

Slika: Parazitirana buba kapusovega belina Pieris brassicae L. (foto: arhiv KIS)

sl_1

Slika: Iz parazitirane bube kapusovega belina Pieris brassicae L.izlegela muha goseničarka Compsilura concinnata (Meigen), (Diptera: Tachinidae) (foto: arhiv KIS)

sl_2