Trichogramma brassicae

Trichogramma brassicae – parazitoid koruzne vešče

dr. Jaka Razinger; oktober 2017

Parazitoid je specializiran naravni sovražnik, ki zajeda gostitelja. Velik del svojega življenja preživi v ali na gostitelju, ter ga tako izčrpava in na koncu uniči. (Za razliko parazit izčrpava gostitelja a ga ne uniči.) Trichogramma brassicae je jajčni parazitoid, kar pomeni, da svoja jajčeca odloži v jajčeca koruzne vešče ter jih tako uniči. Množični izpust parazitoidov iz rodu Trichogramma v strategijah preplavnega biotičnega varstva proti koruzni vešči je dobrodošla in obetavna alternativa kemičnim sredstvom. Trenutno se tovrstne strategije poslužujejo v Nemčiji in Franciji.

Slika 1: Razvojni krog osice iz rodu Trichogramma. Prirejeno po Natural Enemies of Vegetable Insect Pests, avtorjev Michael P. Hoffman and Anne C. Frodsham, Cornell University, (1993)

Slika 2: Trichogramma brassicae je izjemno majhna osica (o. Hymenoptera – kožokrilci), velika manj od 0,5 mm. Levo samica, desno samec (foto: arhiv KIS)

Slika 3: Levo, zdrava in desno, parazitirana jajčeca koruzne vešče na listu koruze (foto: arhiv KIS)

Slika 4: Nedavno izlegla osica Trichogramma brassicae na parazitiranih jajčecih koruzne vešče (foto: arhiv KIS)

Uporabljeni viri:

Pinto J.D., 2006. A review of the New World genera of Trichogrammatidae (Hymenoptera). Journal of Hymenoptera Research 15,38-163.

Pintureau B., 2011. Les especes europeennes de Trichogrammes (French Edition). InLibroVeritas, France. ISBN 978-2-35209-181-3, 96 pp.

Razinger J., Modic Š, Herz A., Urek G., 2016. Parasitoid inventarisation of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hübner, 1796) and options for its biological control in Slovenia. Acta agriculturae Slovenica 107, str. 93-102.