Tycherus nigridens

Tycherus nigridens – parazitoid koruzne vešče

dr. Jaka Razinger, november 2017

Vrsta Tycherus nigridens je parazitoid[1] bub, kar pomeni, da samica svoja jajčeca odloži v en do dva dni stare bube koruzne vešče ter jih tako uniči. Izvira iz Evrope in lahko v naravi parazitira tudi do 18 % bub koruzne vešče. Množični izpust parazitoidov vrste T. nigridens je bil izvajan v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja v ZDA, kjer so v več zaporednih izpustih v okviru klasičnega biotičnega varstva proti koruzni vešči izpustili več deset tisoč odraslih osebkov parazitoida.

Slika 1: Parazitoid Tycherus nigridens je srednje velik najezdnik (o. Hymenoptera – kožokrilci, f. Ichneumonidae), ki zraste tudi do 20 mm (foto: arhiv KIS)

Slika 2: Parazitirana buba koruzne vešče. Spodaj desno je vidna izletna odprtina parazitoida vrste  T. nigridens (foto: arhiv KIS)

[1] Parazitoid je specializiran naravni sovražnik, ki zajeda gostitelja. Velik del svojega življenja preživi v ali na gostitelju, ter ga tako izčrpava in na koncu uniči. Za razliko parazit le izčrpava gostitelja a ga ne uniči.

Uporabljeni viri:

Baker W.A., Bradley W.G., Clark C.A., 1949. Biological Control of the European Corn Borer in the United States. Technical Bulletin 983, 185 str.

Razinger J., Modic Š, Herz A., Urek G., 2016. Parasitoid inventarisation of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hübner, 1796) and options for its biological control in Slovenia. Acta agriculturae Slovenica 107, str. 93-102.

Smith H.D., 1932. Phaeogenes nigridens Wesmael, an Important Ichneumonid Parasite of the Pupa of the European Corn Borer. Washington DC, United States Department of Agriculture, Technical Bulletin 331, 46 str.