Osebno varstvo ter varstvo okolja ob rabi FFS

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS) predstavlja določena tveganja za ljudi (za izvajalce ukrepov varstva rastlin, prebivalce, osebe, ki vstopajo na tretirana območja in tiste, ki ravnajo s tretiranimi rastlinami ali uživajo tretirane dele rastlin), neciljne rastline, koristne žuželke, prosto živeče živali, biotsko raznovrstnost in okolje na splošno. Njihova uporaba mora biti zato racionalna in varna predvsem za ljudi in okolje.