Sistematično spremljanje plevelov

Redno spremljanje in prepoznavanje plevelov sta ključna elementa integriranega varstva rastlin pred pleveli. Pri obvladovanju plevelov je potrebno upoštevati razlike med različnimi lokacijami, kmetijskimi kulturami, vrstami plevelov, starostjo nasadov, podnebnimi razmerami, tipi tal, metodami namakanja, topografijo ter navadami pridelovalca, saj vplivajo na način in uporabo metod zatiranja.

Osnovni namen sistematičnega spremljanja plevelov je zagotavljanje strokovne podpore pridelovalcem. Glede na to, da se plevelna populacija iz leta v leto le počasi spreminja, je mogoče izdelati ‘karto plevelov’ v vegetaciji, če se pusti majhno površino na njivi zaraščeno s pleveli. Ta karta lahko kasneje služi kot podlaga za odločanje o ukrepih varstva pred pleveli za sledeči posevek.

V nalogi bodo sodelovali sodelavci vseh nosilnih institucij javne službe varstva rastlin in sodelavci Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede.