Škodljivi organizmi v kmetijski pridelavi

Na tej strani so združene informacije o boleznih, škodljivcih in virusih tistih kultur, za katere so bile izdelane smernice integriranega varstva rastlin. Seznam redno dopolnjujemo z novimi informacijami. Za vsak škodljivi organizem so podane informacije o njegovem celovitem obvladovanju. Ukrepi obvladovanja združujejo kemične in nekemične ukrepe, hkrati pa lahko uporabnik najde uradna priporočila integriranega varstva za posamezno kmetijsko pridelavo.

Poljedelstvo

Sadjarstvo

Škodljivci

Bolezni

Vrtnarstvo

Vinogradništvo