Ocene tveganja ŠO

V okviru strokovne podpore Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki je odgovorna za sprejemanje fitosanitarnih predpisov in izvajanje ustreznih ukrepov obvladovanja nadzorovanih škodljivih organizmov se na strokovnih ustanovah izvajajo analize tveganja za nove ali karantenske škodljive organizme. Omenjene analize se izvajajo v skladu z uveljavljenimi mednarodnimi  smernicami oziroma shemami analiz tveganja (EPPO, EFSA). Na temelju omenjenih analiz se pripravljajo predlogi, ki se nanašajo na fitosanitarne ukrepe, ki znatno zmanjšajo tveganje vnosa, ustalitve in širjenja škodljivih organizmov.