Preiskave ŠO

V okviru ugotavljanja navzočnosti novih in karantenskih škodljivih organizmov (ŠO) za območje EU oziroma v okviru ugotavljanja razširjenosti posebej nevarnih karantenskih škodljivih organizmov na območju Slovenije izvajamo določene programe preiskav. Programi preiskav se izvajajo v skladu s programom preiskav, ki ga vsako leto sprejme generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Posamezen program preiskave vsebuje podatke o škodljivem organizmu, koordinatorju, izvajalcih, območju pregledov, mestih pregledov in druge podatke za izvedbo posebnega nadzora.

Prostorski prikaz pojavosti ŠO oziroma aktivnosti v okviru programa preiskav, so razvidni na prostorskem portalu FITO-GIS.