Varstvo rastlin

Varstvo rastlin združuje različne metode in sredstva, ki skupaj zagotavljajo zdravje rastlin. Integrirano varstvo rastlin temelji na združevanju vseh ukrepov, ki zmanjšujejo potrebo po uporabi fitofarmacevtskih sredstev v kmetijski pridelavi. V poljedelski pridelavi je prvi korak za zmanjševanja pritiska škodljivih organizmov širok in pravilno načrtovan kolobar. Za vso kmetijsko pridelavo velja, da lahko pravilno izvajanje vseh tehnoloških ukrepov kot so izbira tal, obdelava tal, rez in zelena dala v trajnih nasadih, gnojenje, izbira sort ter drugi ukrepi, pomembno zmanjšajo potrebo po uporabi fitofarmacevtskih sredstev.