Pomembne in zanimive povezave

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

EU komisija

EU komisija EIP-AGRI

Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin (EPPO)

GIZ fitofarmacije

Mednarodna organizacija za biološki in intergriran nadzor (IOBC)

Biotično zatiranje

Enciklopedija škodljivcev in njihovih naravnih sovražnikov

Organic materials review institute

EPA Sestavine pesticidov