Priporočila za varstvo jablan pred boleznimi in škodljivci

Priporočila za varstvo jablan pred boleznimi in škodljivci v letu 2020 so dostopna na na tej povezavi.