Priznanja Znanstvenega sveta KIS za znanstveno-raziskovalne, strokovne in razvojne dosežke v letu 2018 – kategorija mladi sodelavci

Znanstveni svet Kmetijskega inštituta Slovenije je sodelavcem oddelka za varstvo rastlin podelil priznanje za pomembno znanstveno objavo v reviji z visokim faktorjem vpliva.

Naslov znanstvenega prispevka:

Discrimination between abiotic and biotic drought stress in tomatoes using hyperspectral imaging

Nova metoda za razlikovanje znakov suše in napada z ogorčicami pri paradižnikih s pomočjo hiperspektralnega slikanja

Pri objavi so sodelovali Nik Susič, kot prvi avtor prispevka ter soavtorji/sodelavci dr. Uroš Žibrat, dr. Saša Širca, dr. Polona Strajnar, dr. Jaka Razinger, mag. Matej Knapič, dr. Andrej Vončina, dr. Gregor Urek, ter dr. Barbara Gerič Stare kot korespondenčni avtor. Zasluge za kakovostno izvedeno raziskovalno delo gredo tudi tehničnemu sodelavcu Tadeju Galiču.

Razvita metoda hiperspektralnega daljinskega zaznavanja in ločevanja sušnega stresa rastline zaradi pomanjkanja vode od napada parazitskih ogorčic ima velik potencial za širšo uporabo. Metoda namreč omogoča tudi pregledovanje velikih površin in odkrivanje napada v zgodnjih fazah, kar je pomembno za učinkovito obvladovanje škodljivca. Gre za prvo metodo/način odkrivanja napada z ogorčicami, pri kateri ni potrebno fizično izpuliti rastline in pregledati njene korenine ampak je to možno ugotoviti z neinvazivnim postopkom, tudi na večjih površinah v zgodnjih fazah napada. Zaradi trendov avtomatizacije in preciznega kmetijstva utemeljeno sklepamo, da bo nova metoda vključena v tehnologije kmetijske pridelave tako v Sloveniji kot drugod po svetu.

Povezava do predstavitve članka