Prognostična obvestila za varstvo rastlin

Obiskovalce strani obveščamo, da smo tudi v letošnjem letu že pričeli z objavo prognostičnih obvestil za varstvo rastlin. Prva obvestila za spomladansko varstvo koščičarjev in ameriških borovnic so že objavljena na najdete na spletnem portalu javne službe zdravstvenega varstva rastlin ali spletni strani Kmetijskega inštituta Slovenije, kjer lahko v nadaljevanju sezone spremljate tudi vsa aktualna obvestila varstva rastlin pred pojavom bolezni ter škodljivcev.