Projektni rezultati

Na voljo je poročilo prvega leta izvajanja poskusa biotičnega zatiranja topolistne kislice v okviru Delovnega paketa 5.

Poročilo je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo - WP5 - 2018

Predstavniki nacionalnih grozdov projekta IWMPRAISE so v letu 2018 pripravili knjižico, kjer so zajeti poskusi, ki se v tem letu pripravljajo ali že izvajajo.

Izvod knjižice je dostopen na spodnji povezavi:

Knjižica - pregled poskusov 2018
Knjižica - pregled poskusov 2018