Projektni rezultati

Poročilo drugega leta izvajanja poskusa integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v ozimni pšenici v okviru Delovnega paketa 3 je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo - WP3 - 2019

Poročilo drugega leta izvajanja poskusa integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v koruzi v okviru Delovnega paketa 4 je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo - WP4 - 2019

Na voljo je poročilo za drugo leta izvajanja poskusa biotičnega zatiranja topolistne kislice v okviru Delovnega paketa 5.

Poročilo je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo - WP5 - 2019

Predstavniki nacionalnih grozdov projekta IWMPRAISE so tudi v letu 2019 pripravili knjižico, kjer so zajeti poskusi, ki se v tem letu pripravljajo ali že izvajajo.

Izvod knjižice je dostopen na spodnji povezavi:

Booklet_2019_IWMPRAISE

Poročilo prvega leta izvajanja poskusa integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v ozimni pšenici v okviru Delovnega paketa 3 je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo - WP3 - 2018

Poročilo prvega leta izvajanja poskusa integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v koruzi v okviru Delovnega paketa 4 je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo - WP4 - 2018

Na voljo je poročilo prvega leta izvajanja poskusa biotičnega zatiranja topolistne kislice v okviru Delovnega paketa 5.

Poročilo je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo - WP5 - 2018

Predstavniki nacionalnih grozdov projekta IWMPRAISE so v letu 2018 pripravili knjižico, kjer so zajeti poskusi, ki se v tem letu pripravljajo ali že izvajajo.

Izvod knjižice je dostopen na spodnji povezavi:

Knjižica - pregled poskusov 2018
Knjižica - pregled poskusov 2018