Leto 2018

DEMONSTRACIJSKI POSKUSI

V okviru nalog povezanih z NAP izvajamo na Kmetijskem inštitutu Slovenije demonstracijske poskuse s fungicidi v žitih. V danih pridelovalnih razmerah med seboj primerjamo učinkovitost zatiranja rastlinskih bolezni s fungicidi na osnovi različnih aktivnih snovi, v različnih terminih rabe, različnih odmerkih in kombinacijah. Na spodnji povezavi so prikazani rezultati poskusa v ozimni pšenici v letu 2018. Predstavljen je bil tudi na Lombergarjevem poljedelskem posvetu v Pesnici pri Mariboru, 6. decembra 2018.

Fungicidni poskus v pšenici v letu 2018

Tudi v letu 2018 spremljamo razvoj žit ter pojav bolezni in škodljivcev na izbranih lokacijah. Čeprav so lahko med posevki žit na relativno ozkem območju večje razlike, lahko tovrstni rezultati dodatno pripomorejo pri izvajanju ukrepov varstva rastlin.

Spremljanje izvajamo na 4 lokacijah v osrednji Sloveniji oziroma Gorenjski ter na dveh lokacijah v severovzhodni Sloveniji.

Spremljanje razvoja žit ter pojav bolezni in škodljivcev - 25.04.2018

 

Na spodnji povezavi si lahko ogledate rezultate fungicidnih poskusov v žitih v 2017.

Rezultati fungicidnih poskusov v žitih v 2016/2017