Leto 2019

V okviru nalog IVR zbiramo podatke o pojavih odpornosti v kmetijski pridelavi, vpeljujemo metode za testiranje odpornosti za določene kombinacije škodljiv organizem/aktivna snov, izvajamo monitoring odpornosti in pripravljamo navodila za zmanjševanje tveganja za pojav odpornosti, ki so del smernic za integrirano pridelavo gojenih rastlin. V letu 2018 smo izvedli monitoring odpornosti sive plesni proti fungicidom v slovenskih nasadih jagod. Izsledki raziskave so bili med drugim predstavljeni tudi na 14. posvetovanju o varstvu rastlin, ki je potekalo v Mariboru med 5. n 6. marcem 2019.

Odpornost sive plesni (Botrytis sp.) proti fungicidom v slovenskih nasadih jagod