Rezultati poskusa zatiranja bele gnilobe solate z biotičnimi pripravki

Raziskovalci iz Oddelka za varstvo rastlin Kmetijskega inštituta Slovenije so uspešno preizkusili več pripravkov za biotično zatiranje bele gnilobe solate. Rezultati kažejo, da je mogoče z biotičnim pripravkom na osnovi glive Coniothyrium minitans doseči statistično enako učinkovitost kakor z uveljavljenim načinom kemičnega varstva. Hkrati s to metodo tudi zmanjšamo zalogo mirujočih sklerocijev v tleh, česar s kemičnimi fungicidi ne dosežemo in je učinek uporabe lahko opazen še pri naslednjih kulturah na tretirani parceli. Z večkratnimi tretiranji tal lahko tudi zemljišča močno obremenjena s sklerociji bele gnilobe spet povrnemo v stanje, ko pridelava vrtnin ne bo ogrožena.

Podrobnosti o izvedbi in rezultatih poskusa najdete na tej povezavi.