Z rumenenjem listov oljke povezani virus

Olive leaf yellowing associated virus – OLYaV

Aljoša Beber; oktober 2020

Z rumenenjem listov oljke povezani virus okužuje oljke in je v svetu precej razširjen. Leta 1996 je bil odkrit v Italiji na lokalni sorti, ki je kazala značilne znake bolezni. Z rumenenjem listov oljke povezani virus je znotraj družine Closteroviridae neuvrščeni virus. Za uvrstitev patogena v enega izmed rodov družine so potrebne dodatne genetske raziskave.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani storitev UVHVVR: “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin«. (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/storitve-uprave-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/)

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Olive_leaf_yellow_virus

Od odkritja leta 1996 v Italiji je bil virus najden v večini mediteranskih držav in v državah Bližnjega vzhoda ter drugod po svetu (ZDA, Čile, Avstralija). Zelo je razširjen v Kaliforniji in v Južni Italiji (Kalabrija in Sicilija).

Tipičen znak okužbe oljke z virusom OLYaV je rumenenje listov. Večina odkritih primerov okužbe je bila brez bolezenskih znakov. Bolezen z zelo podobnimi znaki okužbe naj bi povzročala tudi virusa OYMDaV (Olive yellow mottling and decline associated virus) in OVYaV (Olive vein yellowing associated virus), ki pa za zdaj še nista uradno potrjena virusa s strani ICTV (International Committee of Taxonomy of Viruses).

Slika 1: Značilni bolezenski znaki okužbe oljke z virusom OLYaV na sorti ˝Carolea˝ (avtorja fotografije: Francesco Faggioli (CREA-DC) in Giuliana Albanese (University of Reggio Calabria)).

Slika1_OLYaY

Vegetativno razmnoževanje je po vsej verjetnosti glavni razlog precejšnje razširjenosti virusa. Kot prenašalke virusa se omenjajo neznane vrste uši iz družine Pseudococcidae in oljna bolšica Euphyllura olivina (Costa), pri katerih so potrdili vsebnost virusa. Obe vrsti se hranita s floemom oljke. Za viruse iz družine Closteroviridae je značilno, da se nahajajo v floemu in se prenašajo semiperzistentno. Sam prenos virusa z morebitnih prenašalk na neokužena, zdrava drevesa oljk v laboratoriju do sedaj še niso potrdili. Virus OLYaV se ne prenaša s semenom, poskus okužbe zelnatih rastlin z inokulacijo je bil neuspešen.

Slika 2: Vatasti zapredki, ki jih povzroča morebitna prenašalka virusa Euphyllura olivina (Costa) (fotografija: arhiv KIS)

Slika2_OLYaY

Ker se bolezenski znaki pri okužbi pokažejo redkeje, je zelo pomembna uporaba zdravega razmnoževalnega materiala. Virus je mogoče zagotovo detektirati le z uporabo molekularnih metod, saj so bolezenski znaki pogosto neizraženi, serološke metode pa niso dovolj občutljive. Kot uporabna metoda za eliminacijo virusa se je izkazala termoterapija v kombinaciji s kulturo meristemov.

El Beaino T., Sapponari M., Minafra A., Castellano M.A., Savino V., Martelli G.P. 2005. Further characterization of olive leaf yelowing-associated virus. Journal of Plant Pathology 87(3): 223-228.

Essakhi S., Elbeaino T., Digiaro M., Saponari M., Martelli G.P. 2006. Nucleotide sequence variations in the HSP70 gene of olive leaf yellowing-associated virus. Journal of Plant Pathology 88(3): 285-291.

Faggioli F., Feretti L., Alabanese G., Sciarroni R., Pasquini G., umia V., Barba M. 2005, Distribution of olive tree viruses in Italy as revealed by one-step RT-PCR. Journal of Plant Pathology, 87(1): 49-55.

Fontana A., Piscopo A., De Bruno A., Tiberini A. 2019. Impact of olive leaf yellowing associated virus on olive (Olea euopaea L.) oil. European journal of lipid science and technology 121, doi: 10.1002/ejlt.201800472: 4 str.

Martelli G.P. 2013. A brief outline of infectious diseases of olive. Palestine Techical University Research Journal 1(1): 1-9.

Sabanadzovic S., Abou Ghanem N., La Notte P., Savino V., Scarito G., Martelli G.P. 1999. Partial molecular characterization and RT-PCR detection of a putative closterovirus associated with olive leaf yellowing, Journal of Plant Pathology 81(1): 37-45.