IVR  – Integrirano varstvo rastlin

Zasnovali smo spletno stran z vsebinami integriranega varstva rastlin. Osnovni namen strani je, da uporabnik na enem mestu dobi celostno informacijo o ukrepih, ki zagotavljajo zdravje rastlin. Promoviramo celostni način obvladovanja škodljivih organizmov, ki vključuje rabo fitofarmacevtskih sredstev le v primerih, ko ostali ukrepi ne uspejo zagotavljati zdravja rastlin in stabilne kmetijske pridelave……

Aktualni rezultati preizkušanja hibridov koruze ter priporočen izbor za 2020

Na tej povezavi so predstavljeni rezultati preizkušanja hibridov koruze v 2019 ter priporočen seznam koruznih hibridov za rastno sezono 2020.

Preberi več

OBVESTILO SADJARJEM PRED SPOMLADANSKO POZEBO

Sadjarje  obveščamo, da je po navedbah Agencije RS za okolje za začetek prihodnjega tedna napovedana možnost jutranjih pozebnih temperatur, kar lahko prinese pozebo cvetov oz. rodnega nastavka. Predvideva se, da so jablane v teh toplih dneh napredovale do ...

Preberi več
Arhiv obvestil

Dan pšenice - Rakičan 2020

Vabimo vas, da se udeležite dneva pšenice v Rakičanu, ki bo 18.06.2020 na dvorišču Biotehniške šole v Rakičanu. Več o dogodku na: http://www.kgzs-ms.si/dan-psenice/

Preberi več

Dan žit - Jablje 2020

Vabimo vas, da se udeležite dneva žit, ki bo letos potekal v malce spremenjeni obliki. Prvi del (sreda, 10.6. 2020) bo namenjen vodenemu ogledu makroposkusov s sortami žit na poskusnem polju Kmetijskega inštituta Slovenije v Mengšu, drugi del (torek, 16.6.2020) ...

Preberi več
Arhiv dogodkov

Sadjarski dnevi Posavja

Sadjarsko društvo Artiče v sodelovanju s KGZ Zavod Novo mesto 11. in 12.2.2020 vabi na 26. Sadjarske dneve Posavja.

Preberi več

10. Zelenjadarske urice

Vabimo vas na Posvet JS v vrtnarstvu 10. ZELENJADARSKE URICE v torek 21. januarja 2020 s pričetkom ob 9.00 v Gradu Jablje na Grajski cesti 1 v Loki pri Mengšu. Program v priloženem vabilu

Preberi več
Arhiv izobraževanj

Raziskave in razvoj

Integrirano varstvo rastlin (IVR) je živ proces, ki  ga sestavlja množica ukrepov, ki so prilagojeni  kraju in času in prispevajo k zmanjševanju odvisnosti kmetijske pridelave od rabe FFS. IVR temelji na znanju, izkušnjah in opazovanju in je dolgoročno usmerjeno v znanost in razvoj ustreznih tehnologij trajnostno naravnane kmetijske pridelave, racionalno rabo naravnih virov in ohranjanje čistega okolja.

Rezultati raziskav Priprava podatkovnih listov Priporočila in smernice

Vremenska napoved

Izberi lokacijo: Vir: ARSO