IVR  – Integrirano varstvo rastlin

Zasnovali smo spletno stran z vsebinami integriranega varstva rastlin. Osnovni namen strani je, da uporabnik na enem mestu dobi celostno informacijo o ukrepih, ki zagotavljajo zdravje rastlin. Promoviramo celostni način obvladovanja škodljivih organizmov, ki vključuje rabo fitofarmacevtskih sredstev le v primerih, ko ostali ukrepi ne uspejo zagotavljati zdravja rastlin in stabilne kmetijske pridelave……

Manj znane talne bolezni pri vrtninah in možnosti njihovega zatiranja

Talne patogene glive lahko povzročijo veliko težav pri pridelavi vrtnin. Več informacij o vzrokih za njihovo pojavnost in priporočila za obvladovanje najdete v naslednjem prispevku.

Preberi več

Izšla brošura o obvladovanju plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) z metodami z nizkim tveganjem

V brošuri so povzeti izsledki raziskav, ki so bile opravljene v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta Obvladovanje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) z metodami z nizkim tveganjem (CRP V4-1802). Vsebina je plod sodelovanja slovenskih ...

Preberi več
Arhiv obvestil

Seminar ob mednarodnem letu zdravja rastlin

Društvo za varstvo rastlin Slovenije (DVRS) ob obeleževanju Mednarodnega leta zdravja rastlin 24.11.2020 organizira seminar, na katerem bo posebna pozornost namenjena ohranitvi zdravih rastlin. Dogodek bo potekal na daljavo, podrobnejše informacije pa bodo ...

Preberi več

Predavanje v okviru aktivnosti ob mednarodnem letu zdravja rastlin

V okviru aktivnosti ob mednarodnem letu zdravja rastlin je dr. Barbara Gerič Stare v sredo 23.9.2020 na VIII. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva predstavila predavanje z naslovom IZSLEDKI RAZISKAV NEMATICIDNIH BAKTERIJ VRSTE Bacillus firmus IN OZKO ...

Preberi več
Arhiv dogodkov

Spletni seminar IVR

Vabimo vas k udeležbi na spletnem seminarju IVR, v sredo, 10. 3. 2021, od 9. do 11. ure, na Zoom-u. Za udeležbo na spletnem seminarju se je potrebno predhodno registrirati TUKAJ. Več o predstavljenih vsebinah in ostale informacije najdete v ...

Preberi več

Seminar ob mednarodnem letu zdravja rastlin

Društvo za varstvo rastlin Slovenije (DVRS) ob obeleževanju Mednarodnega leta zdravja rastlin 24.11.2020 organizira seminar, na katerem bo posebna pozornost namenjena ohranitvi zdravih rastlin. Dogodek bo potekal na daljavo, podrobnejše informacije pa bodo ...

Preberi več
Arhiv izobraževanj

Raziskave in razvoj

Integrirano varstvo rastlin (IVR) je živ proces, ki  ga sestavlja množica ukrepov, ki so prilagojeni  kraju in času in prispevajo k zmanjševanju odvisnosti kmetijske pridelave od rabe FFS. IVR temelji na znanju, izkušnjah in opazovanju in je dolgoročno usmerjeno v znanost in razvoj ustreznih tehnologij trajnostno naravnane kmetijske pridelave, racionalno rabo naravnih virov in ohranjanje čistega okolja.

Rezultati raziskav Priprava podatkovnih listov Priporočila in smernice

Vremenska napoved

Izberi lokacijo: Vir: ARSO