Dovoljena fitofarmacevtska sredstva

Podrobnejše podatke o posameznih fitofarmacevtskih sredstvih v Sloveniji najdete preko iskalnika v bazi podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih, ki je dostopna na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

V tematskih seznamih FFS  najdete tudi podrobnejši nabor fitofarmacevtskih sredstev , kjer so FFS zbrana po področjih uporabe, načinih uporabe, vrstah registracij ipd.

Nabor registriranih FFS in podrobnosti njihove uporabe za varstvo različnih vrst gojenih rastlin najdete v Tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo, ki so objavljene v prilogah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja:

Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin

Tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave

Tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo hmelja

Tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo sadja in oljk

Tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo grozdja