Ogorčice

ENTOMOPATOGENE OGORČICE

Entomopatogene ogorčice (EPN) prištevamo med koristne talne organizme, ki s svojim načinom delovanja po naravni poti pomagajo človeku pri zatiranju škodljivih organizmov ter pri tem ne poškodujejo gojenih rastlin, in kar je najpomembnejše, ne ogrožajo zdravja ljudi. S takim pristopom varstva rastlin ohranjamo celovitost in ravnovesje agroekosistema ter brez uporabe pesticidov vzdržujemo škodljivca pod pragom gospodarske škode

EPN se uporablja za zatiranje talnih kot tudi nadzemskih rastlinskih škodljivcev, imajo ciljno delovanje, nimajo negativnih vplivov na okolje in se jih lahko uporablja tudi na vodovarstvenih območjih. Njihova prednost je tudi, da imajo veliko gostiteljev med rastlinskimi škodljivci, so komercialno dostopne in niso fitotoksične za rastline ter njihove plodove. V tržne namene se uporablja le ogorčice iz družine Heterorhabditidae in Steinernematidae.

EPN živijo z bakterijami v medsebojnem sožitju, nudijo jim bivališče in zaščito, v zameno pa bakterije hitro ubijejo napadeni organizem in s proizvajanjem antibiotikov onemogočijo razvoj tekmovalnih mikroorganizmov, ki bi se sicer hranili v mrtvih osebkih.

V nekaterih primerih se lahko EPN uporabljajo skupaj z insekticidi, ne da bi bila zmanjšana učinkovitost ogorčic. EPN se lahko na rastline nanašajo s škropilnicami, ki so namenjene za fitofarmacevtska sredstva ali z opremo za gnojenje.

Seznam ogorčic