O IVR

Integrirano varstvo rastlin (IVR) je bilo razvito za potrebe obvladovanja škodljivih organizmov, ki naj ne bi bilo odvisno izključno od uporabe kemičnih snovi. IVR pomeni sistematično in načrtno obvladovanje škodljivih organizmov in združuje različne pristope zdravstvenega varstva rastlin v celovit, trajnostno naravnan program, ki temelji na kombinaciji biotičnih, obdelovalno gojitvenih, fizikalnih, biotehničnih in kemijskih načinov varstva rastlin, z namenom zmanjševanja tveganja za gospodarnost kmetijske pridelave ter zdravja ljudi in okolja.

Integrirano varstvo rastlin je proces, ki se nenehno nadgrajuje in v katerega se vključujejo številne inovativne rešitve, ki so prilagojene kraju in času pridelave kmetijskih rastlin in pomembno prispevajo k zmanjševanju odvisnosti kmetijske pridelave od rabe fitofarmacevtskih sredstev.

Na IVR portalu želimo združiti vse aktualne opise in informacije o škodljivih organizmih posameznih kultur ter predvsem predstaviti vse ukrepe s katerimi lahko zmanjšamo porabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS).

Integrirano varstvo rastlin obsega osem osnovnih načel, ki so tudi zajeta v evropski zakonodaji ter obširneje v knjigi Temeljna načela dobre kmetijske prakse in varne rabe FFS.

Kontakti

INTEGRIRANO VARSTVO RASTLIN – IVR
Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 2805 262
Faks: 01 2805 255
E-pošta: info@ivr.si