Bakterije

Bakterije so del izredno raznolike skupine mikroorganizmov s sposobnostjo obvladovanja določenih populacij škodljivih organizmov, kar s pridom izkoriščamo v biotičnem varstvu rastlin. Najpogosteje uporabljeni bakterijski biotični agensi so talne bakterije iz rodu Bacillus, kateri večina ima sposobnost tvorbe toksinov proti žuželkam (značilen primer je B. thuringiensis), delujejo antagonistično proti številnim patogenim mikroorganizmom (npr. B. subtilis) in celo proti ogorčicam koreninskih šišk (npr. B. firmus). Biokontrolno delovanje bakterijskih sevov ni omejeno na en sam mehanizem, saj bakterije pogosto sočasno uporabljajo več mehanizmov – od povečanja odpornosti rastline proti patogenom do tvorbe protimikrobnih snovi.

V biotičnem varstvu rastlin izkoriščamo različne mehanizme bakterij za obvladovanje škodljivih organizmov (npr. antagonizem, tekmovalnost), pri čemer uporabljamo žive bakterije, kot tudi vse molekule z bakterijskim izvorom, t.j. sekundarne metabolite.

Seznam bakterij