Virusi

Virusi okužujejo praktično vsa živa bitja. Posamezni virusi lahko povzročajo velike škode na kmetijskih rastlinah, saj lahko popolnoma uničijo pridelek ali celo povzročijo propad okužene rastline. Vendar virusi niso samo škodljivi. Okužujejo tudi škodljive organizme rastlin in lahko bistveno znižajo njihovo razmnoževanje in razvoj ali jih celo popolnoma uničijo. V praksi so za zatiranje škodljivih organizmov kmetijskih rastlin najbolj uporabljani bakulovirusi, ki okužujejo predvsem žuželke. Ponekod uporabljajo tudi blage izolate nekaterih potivirusov. Če z njimi okužimo rastline, te niso dovzetne za okužbo z izolati  tega virusa, ki povzročajo hude škode.

V Sloveniji sta dovoljeni in registrirani le dve FFS na osnovi virusov, Madex Max in Carpovirusine. Obe sta pripravljeni na osnovi granuloznega virusa jabolčnega zavijača (Cydia pomonella granulovirus, CpGV; družina Baculoviridae) in ju uporabljamo za zatiranje jabolčnega zavijača.

Za več informacij lepo vabljeni k ogledu petega poglavja monografije Zdravju in okolju prijazne metode varstva rastlin.

Seznam virusev