Pretvornik odmerkov (LWA)

V državah članicah EU obstaja več načinov izražanja odmerka pri uporabi FFS na visoko rastočih gojenih rastlinah. Da bi odmerke FFS med državami članicami uskladili, je bil za visoko rastoče rastline pri katerih se škropilna brozga nanaša navpično (vertikalno) na območje listne stene uveden koncept odmerjanja FFS na osnovi površine listne stene, ki mu pravimo tudi metoda LWA (kratica za »leaf wall area«). Pri visoko rastočih gojenih rastlinah so namreč višina rastlin, vzgoja oblika, medvrstna razdalja in gojitveni sistemi tisti dejavniki, ki pomembno vplivajo na določanje odmerka pripravka, ki učinkovito zatira škodljive organizme.

Odmerjanje FFS na osnovi površine listne stene je trenutno predvideno za vsa FFS, ki so prvič registrirana v državah članicah EU in so namenjena za uporabo na pečkatem sadju, vinski trti in na visoko rastočih vrtninah kot so paradižnik in kumare. V prihodnosti pričakujemo, da se bo koncept LWA uporabljalo tudi pri varstvu hmelja, koščičarjev in oljk.

Takšna FFS so opremljena z etiketo, na kateri je naveden odmerek v L ali kg FFS na 10.000 m2 površine listne stene in najvišja dovoljeno količino FFS izražena v kg ali L/ha, ki je določena z oceno tveganja in je ne smemo preseči.

Podrobnejše informacije o odmerjanju FFS na podlagi površine listne stene v trajnih nasadih so na voljo tudi v gradivu Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS.

Navodilo za uporabo pretvornika

Pri uporabi pretvornika sledite postopku in pri posameznem koraku vnesite zahtevane podatke:

1. Vnesite podatke o strukturi rastline, da omogočite izračun tLWA in tTRV nasada;

2. Vnesite količino vode, da omogočite izvajanje pretvorb;

3. Izberite model izražanja odmerka ter vnesite odmerek, ki ga želite pretvoriti.

1. Vnesite podatke o strukturi rastline

m
m
m
Shema strukture rastline: tCH - prikazuje tretirano višino krošnje, R - prikazuje medvrstno razdaljo, W - povprečno širino tretirane krošnje
tCH Tretirana višina krošnje [m]
tLWA Tretirana površina listne stene [m2/ha]
tTRV Tretiran rodni volumen rastlin [m3/ha]

2. Vnesite količino vode

L/haGA
ali
L/10 000 m2tLWA

3. Izberite model izražanja odmerka, ki ga želite pretvoriti

kg ali L/hL
kg ali L/ha
kg ali L/ha/mCH
kg ali L/10.000m2LWA
kg ali L/10.000m3TRV
OPOMBE! Orodje je namenjeno samo za pretvorbo odmerka pri preizkušanju učinkovitosti. EPPO ni preveril prevoda.

Za preračun odmerkov FFS na dejansko površino parcele lahko uporabite Kalkulator za potrebe škropljenja.

PRENOS - Pretvornik odmerkov (.xls datoteka) - testna verzija Povezava na spletno stran Evropske organizacije za varstvo rastlin (EPPO)