Raziskave in razvoj

Integrirano varstvo rastlin (IVR) je živ proces, ki  ga sestavljajo številni ukrepi, ki so prilagojeni  kraju in času ter prispevajo k zmanjševanju odvisnosti kmetijske pridelave od rabe  FFS. IVR temelji na znanju, izkušnjah in opazovanju, je dolgoročno usmerjeno v znanost in razvoj ustreznih tehnologij trajnostno naravnane kmetijske pridelave, racionalno rabo naravnih virov in ohranjanje čistega okolja.