Kalkulator za potrebe škropljenja

Kaj je potrebno vedeti pred škropljenjem  s FFS!?

Najpomembnejše pri škropljenju rastlin s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) je pravilna izbira FFS za posamezno bolezen, škodljivca ali plevelno vrsto. Torej preden se odločimo za uporabo FFS moramo zanesljivo vedeti s katerim problemom se srečujemo v kmetijski pridelavi. Pri tem si lahko pomagamo s prognostičnimi obvestili opazovalno napovedovalne službe ali s konkretnimi vprašanji oziroma nasveti na enem od centrov opazovalno napovedovalne službe.

FFS sredstva uporabljamo v različnih pridelavah – sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo in v nekaterih specialnih pridelavah kot je denimo hmeljarstvo.  Pri manjših površinah, praviloma za osebno rabo, škropljenje izvajamo z nahrbtnimi ročnimi škropilnicami ali nahrbtnimi motornimi škropilniki. V poljedelstvu škropljenje izvajamo s škropilnicami, v trajnih nasadih pa praviloma s pršilniki.

Osebna raba – nahrbtne škropilnice in pršilniki

Pri izračunu moramo poznati naslednje parametre:

  • A=površino nasada ali posevka
  • B=odmerek FFS na ha – vedno podano v navodilih proizvajalca FFS ali v nasvetih opazovalno napovedovalne službe varstva rastlin
  • C=količino vode, ki jo potrebujemo za škropljenje parcele*

*Količina potrebne vode se razlikuje pri škropljenju v poljedelstvu ali sadjarstvu in vinogradništvu, hkrati pa je količina vode odvisna od razvoja rastlin. V začetni rasti rastlin je količina vode ustrezno manjša, v polni rasti pa večja. Ne glede na količino vode, ki jo porabimo za škropljenje, ostaja količina sredstva (priporočen odmerek FFS) enaka, saj ga odmerjamo na površino.

Izračun količine FFS na površino
L ali kg
odmerek sredstva na hektar
m2
površina vaše parcele
količina sredstva/parcelo
mL ali g/parcelo
Izračun porabe vode
L
volumen vode v testu
m2
testna površina
m2
površina parcele za škropljenje
količina vode za škropilno brozgo
L
Izračun potrebne količine FFS, kadar imamo podatek o potrebni koncentraciji
%
koncentracija
L
količina vode za škropljenje
količina sredstva za škropljenje
mL ali g

Poljedelske škropilnice

Izračun porabe vode v poljedelstvu
L/min
povprečni pretok šobe
m
razmak med šobami
km/h
hitrost
poraba vode
L/ha

Pršilniki v sadjarstvu in vinogradništvu

Izračun porabe vode pri pršilnikih
L/min
povprečni pretok šobe
m
medvrstna razdalja
km/h
hitrost
Število odprtih šob
poraba vode
L/ha