Posvet: Obvladovanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji

V torek, 26. septembra 2023, bo na Odd. za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani potekal posvet ob zaključku triletnega projekta CRP V4-2002 »Obvladovanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji«.

Vabilo in program posveta