Bioinsekticidi – bakterije z insekticidnim delovanjem

Kazalo: Bioinsekticidi – bakterije z insekticidnim delovanjem

Janja Lamovšek, junij 2023

Uvod

Bakterije vrste Bacillus thuringiensis najdemo v tleh, kjer večino časa preživijo v mirujoči obliki. Nekatere od teh proizvajajo strupe proti določenim žuželkam, zato jih uporabljamo kot bioinsekticide v integriranem in ekološkem varstvu rastlin. Predpona »bio« pomeni, da je sredstvo naravnega izvora, torej ne onesnažuje okolja s strupenimi ostanki. Danes so bioinsekticidi na osnovi bakterij Bacillus thuringiensis (Bt toksin), del številnih komercialnih bioinsekticidov, saj delujejo tarčno in ne škodujejo opraševalcem (npr. čebelam), večini koristnih mikroorganizmom, vretenčarjem in ljudem.

Način delovanja

Insekticidno delovanje bakterij ni novost. Leta 1911 je Ernst Berliner iz Nemčije izoliral bakterije iz ličink močne vešče in bakterije poimenoval po državi Thuringia (Bacillus thuringiensis). Insekticidno delujejo beljakovinski kristali toksinov, danes znani kot Cry in Cyt toksini, ki nastanejo med procesom sporulacije bakterij. Ko žuželčja ličinka zaužije spore bakterij B. thuringiensis, pričnejo spore kaliti v žuželčjem prebavilu. Proteinski kristali se sprostijo v črevo in ustvarijo pore v črevesni steni. S tem je onemogočena presnova žuželke, kristali pa lahko preidejo iz črevesa v telo in povzročajo dodatno škodo. Niso vse žuželke občutljive za Bt toksin,  a tiste najbolj občutljive umrejo v 48 urah po zaužitju spor bakterij.

Uporaba v biotičnem varstvu

Različni sevi bakterij B. thuringiensis proizvajajo različne tipe toksinov Bt.

B. thuringiensis var. Kurstaki (Btk) proizvajajo toksin, ki deluje proti škodljivim gosenicam. Po zaužitju se gosenice prenehajo prehranjevati in postanejo počasne. Tik pred smrtjo se skrčijo in obarvajo črno. Isti toksin deluje tudi proti osicam (Trichogramma).

B. thuringiensis var. Israelensis (Bti) proizvajajo toksin proti različnim dvokrilcem (Diptera), a se v praksi uporablja večinoma za zatiranje komarjev.

B. thuringiensis var. Aizawai (Bta) proizvaja toksin proti številnim larvam moljev.

Na slovenskem trgu so dostopna sredstva, ki vsebujejo bakterije B. thuringiensis, v obliki močljivih zrnc:

  • Agree WG (Metrob) – Bta
  • Delfin WG (Metrob) – Btk
  • Lepinox plus (Karsia) – Btk

Napotki za uporabo

Čeprav pripravki na osnovi mikrobov niso škodljivi za zdravje ljudi, je prekomerna izpostavljenost bakterijskim sporam lahko škodljiva za dihala. Pred uporabo priporočamo oblačila z dolgimi rokavi, zaščitno masko in zaščitnimi rokavicami. Večina bakterij je občutljivih na baker, zato odsvetujemo sočasno uporabo sredstev na osnovi bakra skupaj s sredstvi na osnovi mikroorganizmov.

Uporabljeni viri

FITO-INFO http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm

RAZINGER, Jaka (urednik, avtor), VIRŠČEK MARN, Mojca, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, NOVLJAN, Matic, UREK, Gregor, THEUERSCHUH, Melita, KORON, Darinka, GERIČ STARE, Barbara, LAMOVŠEK, Janja, LESKOVŠEK, Robert, KOLMANIČ, Aleš, SCHROERS, Hans-Josef, MUNDA, Alenka, MODIC, Špela, ŽIGON, Primož, PLUT, Aleš, ŠKERLAVAJ, Vojko. Nekemične metode varstva rastlin in fitofarmacevtska sredstva z nizkim tveganjem : pregled metod varstva rastlin z nizkim tveganjem, ki se jih uporablja v tujini in pri nas, s poudarkom na biotičnem varstvu rastlin. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2017. 100 str.