Efektivni mikroorganizmi

Kazalo: Efektivni mikroorganizmi

Mikroorganizmi za spodbujanje rasti in krepitve zdravja rastlin – Efektivni mikroorganizmi (EM)

Janja Lamovšek, junij 2023

Uvod

Tla so živa. Nudijo dom številnim makro in mikroorganizmom, in vsi so pomembni za zdravje tal in zdravje rastlin. Rastlina za svojo rast črpa njej dostopna hranila iz tal. Glede na mineralno sestavo tal, bi morale imeti rastline vedno dovolj hranil, pa iz prakse vemo, da to ne drži. Namreč, na dostopnost hranil vpliva mikrobna aktivnost v tleh. Bolj kot so mikroorganizmi (mikrobi) aktivni, več hranil je na voljo rastlini in manj mineralnih gnojil je treba dodajati za optimalno rast. Mikrobi v tleh vplivajo tudi na zdravje rastline. S svojimi izločki pomagajo rastlini, da se ubrani mikrobnih povzročiteljev bolezni (patogenov) in drugih škodljivcev.

Na raznolikost in številčnost mikrobov v tleh negativno vplivajo nekateri agrotehniški ukrepi, ki jih danes uporabljamo v kmetijstvu. Med najpomembnejše dejavnike, ki znižujejo biodiverziteto tal spadajo:

  • uporaba lahko topnih mineralnih gnojil (npr. NPK),
  • globoko oranje,
  • ozek kolobar,
  • zbitost tal zaradi uporabe težke kmetijske mehanizacije.

Dodajanje organskih gnojil v tla ima večji vpliv na mikrobe kot na rastlino. Rastlina lahko privzame le dostopna hranila, le-ta pa nastanejo ob mikrobni razgradnji organske mase. V kolikor imamo upostošena oz. degenerirana tla, potem tudi mikrobna aktivnost ni velika. Dodajanje organskih gnojil sicer aktivira mikrobe v tleh, a če želimo postopek pospešiti, moramo dodati več raznolikih mikroorganizmov.

Talni mikrobi se bodo v tleh ohranili le, če bodo imeli dovolj hrane, t.j. organskega materiala. V kolikor mikrobe dodajamo, potem moramo poskrbeti, da dodamo tudi gnojila, npr. v obliki komposta ali zastirk.

Na trgu najdemo številne pripravke za spodbujanje rasti in zdravja rastlin, ki vsebujejo mikrobe. Najbolj znani so pripravki, ki so označeni s kratico EM (t.j. efektivni mikroorganizmi). Gre za mešanico različnih mikrobov, ki delujejo kot celota, zato imajo v degradiranih tleh več možnosti, da v tekmi z naravno mikrobioto, zmagajo.

Načini delovanja

Povečanje dostopnosti hranil je le ena od prednosti uporabe EM pripravkov, druga je posreden vpliv na pojav bolezni na posevku. Talni mikrobi se radi zadržujejo v okolici korenin. Tam je veliko hranil in zraka. Da čim bolj izkoristijo ta prostor, se mikrobi vežejo na površino korenin in jo s tem jo zaščitijo pred patogenimi mikrobi, ki potlej nimajo več prostora za vezavo in tako ne morejo vstopiti v rastlino. Nekateri koristni mikrobi so teritorialni in svoj življenjski prostor ščitijo tako, da tvorijo snovi, ki odganjajo druge mikrobe, večinoma tiste, ki so patogeni za rastlino. Rastlina koristne mikrobe nagrajuje s sladkorji, aminokislinami  in drugimi  hranili.

V pripravkih EM najdemo sledeče skupine mikrobov:

  • mlečnokislinske bakterije,
  • kvasovke,
  • fotosintetske bakterije.

Mlečnokislinske bakterije so pomembni del mikrobiote rastlin. Med drugim pospešujejo razgradnjo organskih snovi, pospešujejo razstrupljanje tal (težke kovine in mikotoksini) in jačajo zdravje rastlin. Novejše študije nakazujejo, da mlečnokislinske bakterije stimulirajo rast korenin in poganjkov, ter delujejo inhibitorno na številne bakterijske in glivne povzročitelje bolezni (patogene).

Kvasovke spadajo v kraljestvo gliv. Njihov koristen učinek v tleh se kaže v hitrejši razgradnji pesticidov v tleh, tvorijo tudi  rastlinske rastne hormone in encime, ki zavirajo rast številnih rastlinskih patogenov.

Fotosintetske bakterije so zmožne energijo pridobiti iz različnih organskih in anorganskih virov, poleg tega so zmožne rasti tudi v pogojih povečane koncentracije ogljikovega dioksida. Vloga fotosintetskih bakterij je podobna vlogi kvasovk: proizvajajo rastlinske hormone in zavirajo rast patogenov. Hkrati pa so sposobne fiksacije dušika iz zraka in vzpostavitve koristnega odnosa z rastlino.

Uporaba

Uporaba pripravkov EM je naravi prijazna in brez škodljivega vpliva na ljudi in živali.

Zavedati se moramo, da v kolikor v tleh ni primernih hranil (organske mase) za dodane mikrobe, se ti ne bodo ohranili v tleh in bo potrebna večkratna aplikacija.

Pozor: večina bakterij je občutljivih na baker, zato odsvetujemo sočasno uporabo sredstev na osnovi bakra skupaj s pripravki, ki vsebujejo mikroorganizme.

Uporabljeni viri

Naik, K., Mishra, S., Srichandan, H., Singh, P. K., & Sarangi, P. K. (2019). Plant growth promoting microbes: Potential link to sustainable agriculture and environment. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology21, 101326.