Krešiči in karabidi

Kazalo: Krešiči in karabidi

Špela Modic, oktober 2017

Na svetu je znanih 24.000 vrst krešičev, od tega jih pri nas živi okoli 700 vrst in so najbolj raziskana  skupina hroščev. Krešiči so večinoma talne živali, ki plenijo ponoči. Prehranjujejo se tako z živalsko kot z rastlinsko hrano. Nekatere vrste krešičev so kot ličinke mesojede, kot odrasli pa se prehranjujejo z mešano hrano. Pogosto so preučevani v ekoloških raziskavah kot bioindikatorji stanja okolja. Pomembno vlogo imajo v kmetijstvu in gozdarstvu pri obvladovanju škodljivih žuželk.

Preglednica 1: Vrste krešicev, opaženih v kraških vinogradih in okolici.

Slika 1: Pterostichus melas (Creutz.), SLO: sadovnjak Brdo pri Lukovici (foto: arhiv KIS)

Slika 2: Nebria brevicollis (Fab.), SLO: sadovnjak Brdo pri Lukovici (foto: arhiv KIS)

Slika 3: Usnjati krešič-Carabus coriaceus L. – SLO: vinograd, Dutovlje (foto: arhiv KIS)

Slika 4: Calosoma sycophanta L. Domorodna zaščitena vrsta – SLO: vinograd, Dutovlje (foto: arhiv KIS)

Uporabljeni viri

Drovenik, B. 2003. Hrošči-Coleoptera. Sket, B., Gogala, M., Kuštor, V. 2003. Živalstvo Slovenije. Tehniška založba Slovenije, 370-400

Freude, H., Harde, K.W., Lohse, G.A., Klausnitzer, B. 2006. Die Käfer Mitteleuropas. Band 2. Spektrum-Verlag, Heidelberg/Berlin. 2. Auflage.: 521 str.

Luff, M.L. 2007. The Carabidae (ground beetles) of Britain and Ireland (second edition), 247 str.

Luff, M. 1996. Use of carabids as environmental indicators in grasslands and cereals. Annales Zoologici Fennici 33: 185-195