Tycherus nigridens – parazitoid koruzne vešče

Kazalo: Tycherus nigridens – parazitoid koruzne vešče

    Jaka Razinger, november 2017

    Vrsta Tycherus nigridens je parazitoid[1] bub, kar pomeni, da samica svoja jajčeca odloži v en do dva dni stare bube koruzne vešče ter jih tako uniči. Izvira iz Evrope in lahko v naravi parazitira tudi do 18 % bub koruzne vešče. Množični izpust parazitoidov vrste T. nigridens je bil izvajan v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja v ZDA, kjer so v več zaporednih izpustih v okviru klasičnega biotičnega varstva proti koruzni vešči izpustili več deset tisoč odraslih osebkov parazitoida.

    [1] Parazitoid je specializiran naravni sovražnik, ki zajeda gostitelja. Velik del svojega življenja preživi v ali na gostitelju, ter ga tako izčrpava in na koncu uniči. Za razliko parazit le izčrpava gostitelja a ga ne uniči.

    Slika 1: Parazitoid Tycherus nigridens je srednje velik najezdnik (o. Hymenoptera – kožokrilci, f. Ichneumonidae), ki zraste tudi do 20 mm (foto: arhiv KIS)

    Slika 2: Parazitirana buba koruzne vešče. Spodaj desno je vidna izletna odprtina parazitoida vrste T. nigridens (foto: arhiv KIS)