Izšla je nova izdaja priročnika Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS

Izšla je nova dopolnjena in prenovljena izdaja priročnika »Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe fitofarmacevtskih sredstev«. Priročnik je kot izobraževalno gradivo v osnovi namenjen udeležencem usposabljanja iz fitomedicine, hkrati pa je predstavljena vsebina tudi dobrodošel pripomoček pri razširjanju in poglabljanju znanja vsem, ki želijo prispevati k bolj učinkovitemu, manj tveganemu in do okolja prijaznejšemu varstvu rastlin.

Vsebina priročnika je dostopna tudi na spletni strani pod zavihkom e-knjige.