Mednarodni dan zdravja rastlin: varujmo rastline, naš vir življenja!

Organizacija združenih narodov je 12. maj razglasila za mednarodni dan zdravja rastlin, s katerim želi poudariti pomen ohranjanja zdravih rastlin za naše vsakdanje življenje. Zdrave rastline so osnovni pogoj za življenje, z rastlinami pridobimo večino hrane in krme, zagotavljajo kisik za dihanje ter skrbijo za ustrezno delovanje ekosistemov.

Več o o obeležvanju in dogodkih, ki bodo potekali ob letošnjem dnevu zdravja rastlin, lahko preberete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Slovenije (UVHVVR).