Mednarodni dan zdravja rastlin

12. maja obeležujemo Mednarodni dan zdravja rastlin, ki so ga razglasili Združeni narodi z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu zdravih rastlin, ki so osnovni pogoj za življenje in delovanje ekosistemov ter zagotavljanje zadostnih količin varne hrane.

Ob tej priložnosti Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin organizira srečanje ob katerem bo predstavljeno delo strokovnih služb in inšpektorjev za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin ter vloga posameznikov pri ohranjanju zdravih rastlin.

Vabilo in program srečanja