S pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev skrbimo za zdravje ljudi in varujemo okolje

Nepravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS) lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in okolje. Pred prvimi spomladanskimi deli na njivah, v sadovnjakih in vinogradih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in Čebelarska zveza Slovenije pozivajo uporabnike k pravilni uporabi FFS. Več informacij na spletnem portalu gov.si.