Vabilo na predstavitev Načrta izrednih ukrepov za zlato trsno rumenico

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) vabi na predstavitev Načrta izrednih ukrepov za zlato trsno rumenico (Grapevine flavescence dorée) v Sloveniji, ki bo

v četrtek, 23. junija 2022 ob 10.00 uri preko spletne povezave https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ks64NojyS4-9Cof1WYUagA

Vabilo s programom in navodilom za registracijo na dogodek je dostopno na tej povezavi.