Projekt BIOVINE

Izkoriščanje biodiverzitete v vinogradih z namenom zmanjšanja vpliva škodljivcev, zmanjšanja uporabe pesticidov ter povečanja ekosistemskih uslug

Cilji projekta BIOVINE:

Glavni cilj projekta je razvoj novih sistemov vinogradništva, ki temeljijo na povečanju funkcionalne biotske raznovrstnosti rastlin znotraj (npr. prekrivni posevki) ali okoli (npr. mejice, vegetacijske obrobe) vinogradov, z gojenjem rastlinskih vrst, ki prispevajo k: i) obvladovanju škodljivih organizmov (škodljivi organizmi – katerikoli organizmi, ki ogrožajo kmetijske rastline, vključno z oomicetami, glivami, bakterijami, ogorčicami in žuželkami); ii) zmanjševanju škode zaradi škodljivih organizmov; iii) zmanjševanju uporabe pesticidov; iv) zvišanju ekosistemskih uslug.

Aktivnosti projekta BIOVINE:

V sklopu projekta bomo izbrali rastlinske vrste, katerim bomo ovrednotili njihovo zmožnost obvladovanja škodljivih žuželk, privabljanja koristnih organizmov, zatiranja talnih škodljivih organizmov (oomicete, glive, ogorčice), povečanja pojavnosti mikoriznih gliv ter zmanjšanje vpliva foliarnih patogenov.

Projekt BIOVINE je razdeljen v 7 delovnih sklopov (DS):

DS1 – Upravljanje projekta in širjenje rezultatov

DS2 – Obvladovanje škodljivih členonožcev

DS3 – Obvladovanje talnih škodljivih organizmov

DS4 – Povečanje odpornosti rastlin s pomočjo mikoriznih gliv

DS5 – Obvladovanje foliarnih patogenov

DS6  – Razvoj inovativnih sistemov vinogradništva

DS7 – Testiranje inovativnega sistema vinogradništva

Pričakovani rezultati in njihov pomen:

Nadzorovanje škodljivcev vinske trte je najpomembnejša in najtežja naloga v ekološkem vinogradništvu. Nezadostni nadzor je pogosto glavni razlog, da pridelovalci opustijo ekološko pridelavo in se odpovedujejo zelo zanimivemu in rastočemu trgu. Pričakovani rezultati raziskav v projektu BIOVINE so:

• Zagotoviti ekološkim vinogradnikom ustrezne strategije, ki temeljijo na raznolikosti rastlin za obvladovanje škodljivcev v vinogradu in zmanjšanje odvisnosti od pesticidov;

• Opredeliti in proučiti kandidatne rastline za povečanje funkcionalne biotske raznovrstnosti v vinogradu;

• Razviti nove in učinkovite strategije za zatiranje škodljivih organizmov vinske trte;

• Testiranje novih vinogradniških sistemov v različnih državah Evrope (Francija, Italija, Romunija, Španija in Švica);

• Oceniti učinek razvitih in preizkušenih vinogradniških sistemov na ekosistemske storitve.

Osnovne informacije o projektu so na letaku , za več informacij pa obiščite spletno stran www.biovine.eu

Zahvala: Projekt je finančno podprt v sklopu programa H2020 ERA-net, CORE Organic Cofund ob sofinanciranju Evropske komisije.