Projekt EXCALIBUR

Zkoriščanje multifunkcionalne biodiverzitete tal v hortikulturi

Excalibur je projekt, katerega cilj je v klasično obdelavo tal vpeljati nove tehnologije pri pridelavi kulturnih rastlin, ki bi povečale izkoristek talne biodiverzitete. Celostni pristop je ključ za doseg zadanih ciljev, zato projekt vključuje najnaprednejše tehnologije raziskovanja, razvoja in terensko preizkušanje novih konceptov. Z modernimi molekularnimi tehnikami, kot so npr. metagenomske analize, bomo proučevali združbe ciljnih skupin mikroorganizmov in njihovih ključnih funkcij. Na podlagi pridobljenega znanja bomo oblikovali orodja, kazalnike in sisteme vrednotenja učinkovitosti naprednega upravljanja talnih združb organizmov.

Sodelovanje raziskovalcev s pridelovalci in proizvajalci spodbuja izmenjavo informacij in povratnih odzivov, kar pozitivno vpliva na razvoj skupnih inovacij. Rezultati projekta bodo deležnikom nudili nove vpoglede in praktične rešitve, ki bodo validirane s procesnimi analizami.

Seznam delovnih sklopov:

WP1 – field experiments determination

WP2 – microbe selection and glasshouse trials

WP3 – field trials

WP4 – Environmental impacts and delivery of soil ecosystem services

WP5 – Plant-soil-biodiversity interactions and modelling

WP6 – Dissemination, integration of social sciences and technology transfer

WP7 – Consortium coordination and project management

WP8 – Ethics

Informativno gradivo

Izvajalci

Projekt se je začel izvajati junija 2019 in se bo izvajal pet let. Za več informacij o projektu in partnerjih obiščite: https://www.excaliburproject.eu/